2015 presenterade Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm sin första rapport - Skillnadernas Stockholm. Den visade då en stad som växer samman, men där stora skillnader mellan olika stadsdelar och grupper består. 

För att bryta fördomar och bygga ett öppnare Stockholm behöver vi hitta fler sätt att öka förståelse och kunskap mellan olika samhällsgrupper. Med hjälp av ny teknik kanske vi kan hitta möjligheter för människor att närma sig varandra och rasera osynliga barriärer som exempelvis samhällsklasser. Det på sikt lägger grunden till både en mer öppen och dynamisk stad.

Projektet Through My Eyes är en studie där olika stockholmare får filma segment ur deras vardag. Deltagarna filmar genom de smarta glasögonen Spectacles som har en inbyggd kamera, vilket betyder att vi på riktigt får följa deltagarens verklighet, genom deras ögon. Innehållet tankas sedan upp på Snapchat-kontot throughmyeyes0. 

Avsändare för studien är The Collective, ett initiativ som arbetar för att främja samarbete mellan människor från olika kulturella bakgrunder och branscher. 

Är du intresserad av att delta eller har tips på någon som vars verklighet du vill följa? Maila maria.fabricius@number10.se